GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu beyan Gate Plus Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi (‘’GatePlus’’)’in Gizlilik Politikası içermekte olup; Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda Gate Plus tarafından işletilmekte olan (‘‘Mobil aplikasyon ve akıllı kiosk’’) işletilmesi sırasında site kullanıcıları/üyeleri tarafından Gate Plus ile paylaşılan ve/veya Gate Plus’in, kullanıcıları/üyelerinin aplikasyonu ve akıllı kiosk’u kullanımı esnasında ürettiği kişisel verilerin işlenmesine dair koşul ve şartlara yer verilmiştir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘‘Kanun’’) uygun olarak; Gate Plus’in işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği şekildedir;

Kimlik ve İletişim Bilgisi:

Ad, soyad, telefon, adres, işyeri bilgisi, e-posta adresi

Kullanıcı Bilgisi Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi:

Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Gate Plus hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Gate Plus ile iletişime geçme nedenleriniz, aplikasyon üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, alışveriş tercihleriniz, kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.)

Lokasyon Bilgisi

Gate Plus’nin hizmetlerini kullanmanız esnasında elde edebileceğimiz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgisi

Log in credential bilgileri, parola bilgileri Pazarlama Bilgisi Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Mobil Aplikasyon/İnternet Sitesi/E-posta/Müşteri Hizmetleri üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler

Risk Yönetimi Bilgisi

IP adresi

Kanunun 3. Ve 7. Maddeleri uyarınca anonim hale getirilen veriler kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın işleme faaliyeti gerçekleştirilebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği hususunda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Aydınlatma Ve Rıza Metni’ni incelemenizi talep ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Gate Plus tarafından;

KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA OLMADAN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Ayrıca Kanunun 5. Ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Gate Plus, açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizi işleyebilecek ve 3. Kişilerle paylaşabilecektir. Başlıca haller şunlardır;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Tarafınızca Gate Plus ile paylaşılan ve Kanuna uygun olarak, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine Dair Aydınlatma ve Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, yine işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine Dair Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca, Gate Plus mobil aplikasyon kapsamındaki üyeliğiniz devamınca, Gate Plus’in ilgili bulunduğu mevzuatte belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca, Gate Plus ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere makul sürelerde saklanabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Gate Plus tarafından toplanan kişisel verileriniz; açık rızanıza istinaden veya ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, kişisel verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması, kişisel verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Gate Plus’in ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydıyla yurt dışında, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Gate Plus tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, hileli veya izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, mobil aplikasyon ve akıllı kiosk hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, Gate Plus’in ve Gate Plus ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Gate Plus’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ürün ve hizmetlerini pazarlama konusunda (e-posta sağlayıcıları gibi) yardımcı olmak, gibi işbu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine Dair Aydınlatma ve Rıza Metni’nde yer alan amaçlarla sınırlı olarak destek hizmeti sağlayan şirketlerle (kredi kartı işlemcileri, posta merkezi veya web sunucuları gibi), faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu ve hizmet sunduğu tedarikçilerle, müşterilerle, denetim şirketleriyle, hissedarlarıyla, stratejik ortaklarıyla veya kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişilere, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Veri sahibi olarak Kanun, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine Dair Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlar sınırlı olmak kaydıyla bahsi geçen 3. Tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, Gate Plus ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Gate Plus, Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen ve/veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, *Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, * Kişisel Verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve *Kişisel Verilerinizin muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla makul ve asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta ve gerekli denetimleri yaptırmaktadır. Gate Plus, elde ettiği kişisel verilerinizi Kanun ile işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine Dair Aydınlatma Ve Rıza Metni hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında işlenmeyecek ve/veya aktarılmayacaktır. Mobil Aplikasyon ve Akıllı Kiok sistemi üzerinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik-kişisel veri politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Gate Plus sorumlu değildir. Gate Plus, bu uygulamaların ilgili metinlerini ayrıca okumanızı önerir.

DEĞİŞİKLİK/GÜNCELLEME

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Gate Plus tarafından değiştirilebilir/güncellenebilir.

SORU VE ÖNERİLER

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için [email protected] adresinden bize e-mail gönderebilirsiniz.